REACH Nedir?
REACH kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi ve izni ile ilgili Avrupa Birliği’nin yeni yönetmeliğidir. 1 Haziran 2007 de yürürlüğe girmiş ve birçok Avrupa yönetmeliğini ve direktifini tek bir sistem altında toplamıştır.

REACH'in Amacı
REACH’in ana amacı kimyasallardan kaynaklanacak tehlikelerden insan sağlığını ve çevreyi korumak, alternatif yeni test metotları oluşturmak, iç piyasada kimyasalların serbest dolaşımını sağlamak, rekabeti ve geliştirmeyi arttırmaktır. REACH endüstriyi kimyasalların risklerinin tanınması, güvenli kullanımına yönelik bilgilere ulaşmayı ve bunları kullanıcıya iletmek ile yükümlü hale getirir. Buna paralel olarak Avrupa Birliği yüksek tehlike arz eden kimyasallar için ek önlemler alabilir ve gerekli gördüğü takdirde AB kapsamında eylemler uygulayabilir.

Veri Yok, Pazar Yok
REACH’in büyük bir kısmı üretici ya da ithalatçının merkezi Avrupa Kimyasal Ajansına (AKA) kimyasalların kayıt yükümlülüğüdür. Kayıt kimyasal ile ilgili standart bir veri seti ile desteklenir. İstenilen verinin miktarı üretilen kimyasalın miktarı ve temsil ettiği tehlike ile orantılıdır. Eğer kimyasalınızı kayıt ettirmezseniz bununla ilgili veri mevcut olmayacaktır, sonuç olarak yasal yollardan üretiminiz ya da tedarikiniz mümkün olmayacaktır.

Kapsam ve Muafiyet
REACH AB’de yıllık 1 ton üzerinde üretilen ya da ithal edilen kimyasallara uygulanır. Genel olarak tek başlarına kimyasallara, müstahzar içindekilere ve eşya içindekilere (eğer öngörülebilir kullanımı sırasında eşyadan salınım olacak ise) uygulanır. Bazı kimyasallar özellikle kapsam dışı bırakılmışlardır:


 • Radyoaktif Kimyasallar
 • Gümrüğe tabi olan kimyasallar
 • Kimyasalların Taşınması
 • İzole-edilmemiş ara-ürünler
 • Atıklar
 • Doğal olarak rastlanan ve düşük-tehlike teşkil eden kimyasallar Daha spesifik yasalara yada özel yükümlere tabi bazı kimyasallar:
 • İnsan ve veterinerlik ilaçları
 • Yiyecek ve yiyecek malzemeleri katkıları
 • Bitki koruma ürünleri ve biositler Belirtilmiş şartlarda kullanıldıkları sürece diğer kimyasalların REACH altında özel yükümleri vardır:
 • İzole-edilmiş ara-ürünler
 • Araştırma ve geliştirme için kullanılan kimyasallar

Kuruluşudur.