AKDENİZ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM POLİTİKASI

 

 1. 1. AMAÇ

AKDENİZ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.’nin ürün ve hizmet sunumu için sahip olduğu bilgi varlıklarının korunması, uygun şekilde yönetilmesi, verilen hizmetlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak karşılanması.


 1. 2. SORUMLULUK

AKDENİZ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. birimlerinde yer alan çalışanlar ve AKDENİZ KİMYA SAN. VE TİC. AŞ’ye insan kaynakları, bilgi işlem, muhasebe, finans, ihracat, ithalat, ARGE, idari işler, güvenlik vs. gibi hizmetleri sağlayanlar tam olarak doğrudan sorumludur.


 1. 3. UYGULAMA

Bu politikanın uygulanması hizmet sunulan birimlerle olan ilişkilerde uygunluğu göstermek ve sürdürmek için önemlidir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki bilgi varlıklarıyla, herhangi bir ilişkisi olan tüm AKDENİZ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. çalışanları bu politikayı uygulamakla yükümlüdürler ve bu politikayı onaylamış olan yönetimin desteğine sahiptirler.

Politikamız;

 • * Bilgi varlıklarımızı tehdit eden riskleri ele almak, uygun önlemleri alarak etkilerini azaltmak,
 • * Bilgi Güvenliğini etkileyen ulusal/uluslararası kanun, mevzuat, düzenleyici kurul/otorite kararlarına, talimat ve prosedürlerine uymak,
 • * İş ve hizmetlerimizin sürekliliğini temin edecek çerçeveleri oluşturmak,
 • * Kurumsal ve müşteri bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik haklarını korumak,
 • * Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • * Önemli değişiklikler veya ortaya çıkan bilgi güvenliği ihlalleri durumunda; yönetimin yılda en az bir kez olmak üzere bu politikayı gözden geçirmesini sağlamak.
 • * Bilgi güvenliği konusunda farkındalığı arttırmak.
 • * Çalışan, iş ortakları, müşteriler ve 3. Taraflarla gizlilik sözleşmesi yaparak kurum ve müşteri bilgilerini korumak.
 • * Güvenlik İhlallerini kayıt altına alarak, İhlalin ortadan kaldırılmasını sağlamak.
 • * Akdeniz Kimya San. Tic. A.Ş. Firması için geçerli olan ve düzenlenmiş olan bütün politikalar, Prosedürler, Talimatlar AKDENİZ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. Firması için geçerli olarak kabul edilip, uyum sağlamak.
 • * YYS ve Diğer kalite yönetim sistemlerine uyum sağlamak ve yönetmek.

Olarak Belirlenmiştir.

Kuruluşudur.